HISTORIA

      Gården skänktes år 1375 av riddaren Ulv Gudmarsson (Lejon) till Vadstena kloster och skall ha varit den första gåva som kommit detta till godo. 
      Gåvan bekräftades av prästen Stefan Nilsson, av vars fader riddaren köpt gården. 
  
      Under reformationen torde egendomen ha indragits till Kronan. 1642 köptes den från Kronan av översten Herbert Gladsten, död 1649, gift med 
      Ingeborg f. Jakobsköld. Under deras tid synes den ha fått sitt nuvarande namn. De båda makarna efterträddes av sonen, majoren 
      Johan Anders Gladsten, död 1707. 

      1686 ägdes Kuseboholm såsom säteri av fru Maria Dahlberg, gift med överstelöjtnanten Joakim Kristian von Beijer, död 1709, varefter det ärvdes
      av deras dotter Eva Kristina von Beijer, död 1744, gift med lagmannen Johan Franc, död 1754. Egendomen tillhörde sedan Västerby, varefter 
      den inköptes av ingenjör Karl Fredrik Wellenius, död 1913. Huvudbyggnaden uppfördes av trä 1900 av inspektoren C.G. Samuelsson och 
      restaurerades 1905. De första ekonomibyggnaderna uppfödres 1903.

      1914 övertogs den av direktören A.J. Andersson. Därefter ägdes gården Familjen Lundgren och från ca. 1970-2002 utav direktör H. Ekenger. 
      Kuseboholm ägde tidigare även torpen Berget och Kvarndalen som skänktes till Vårdnäs Stiftsgård och finns där att besöka. 

      Kuseboholm tillhör numera familjen Ekman sedan 2002. Stora renoveringsarbeten har skett på gården med ombyggnad av fårstallar, det gamla stallet 
      har gjorts om till två bostäder, huvudbyggnaden har fått stora renoveringsarbeten och det har skett en renovering av 1700-tals torpet Långdalen 
      och en nybyggnation uppkallad Källhagen i nära samarbete med Gysinge Byggnadsvård. Kuseboholm erbjuder ett unikt boende mitt i det idylliska 
      eklandskapet med närhet till natur, golfbana, restaurang och prisbelönad närbutik, skola och förskolor i Brokind som ser ut över Kinda Kanal,
      bara 20 minuter från Linköping. 

      Har ni några frågor eller vill söka bostad, vänligen kontakta oss: info@kuseboholm.se

mailto:info@kuseboholm.seshapeimage_1_link_0
 

HEJHEJ