EKOLOGISKA LAMM

  
    På Kuseboholm utarrenderas huvuddelen utav jordbruket om ca 120 hektar i form av gårdsarrende. Här bedrivs sedan 2007 ekologisk 
      lammproduktion utav Lolo Sörelius och Jan Thieme. 

”Målsättningen för ett ekologiskt lantbruk tycker vifrämst är att ha en livsmedelsproduktion som på sikt är uthållig och resurssnäl. 
I det ekologiska lantbruket är djuren en naturlig del i gårdens kretslopp, som förutom att ge kött även omvandlar markens grödor till ny växtnäring”.

”Vi vill att vår fårodling skal vara etiskt försvarsbar och leda till friska djur som kan utöva sina naturliga beteenden. T.ex. så ställer ekologisk djurhållning 
större krav på byggnader där man håller djuren vintertid. De ska hållas i lösdrift, ha större ytor att röra sig på och stallarna ska ha ordentligt med dagsinsläpp. 
Är man KRAV-ansluten måste djuren även få tillgång till daglig utevistelse vintertid om de inte hålls under utomhus-liknande förhållanden. 
Sommartid ska djuren hållas på bete så länge som väderleksförhållanden medger. 
Fodret som fåren äter skall till största del vara hemmeproducerat ekologiskt foder. De skall alltid ha tillgång till grovfoder (ensilage, hö eller halm). 
Måste djuren behandlas med läkemedel t.ex. antibiotika råder dubbel karenstid om man är ansluten till KRAV innan de får skickas till slakt. 
Några bekämpningsmedel får inte heller användas på gården.” 
Ekologiskt lantbruk betyder helt enkelt en god livskvalitet för djuren vilket resulterar i riktigt kvalitetskött. 
      Har ni några frågor eller vill söka bostad, vänligen kontakta oss: info@kuseboholm.se


mailto:info@kuseboholm.seshapeimage_2_link_0
 

HEJHEJ